opendag 2019

355-2

148-1

KVG Berkel-Enschot e.o. bezoekt het Kessels Muziekinstrumentenmuseum Tilburg.

Woensdag 9 november 2016

en

Donderdag 10 November 2016

In het programma van KVG Berkel-Enschot e.o. ontbrak een bezoek aan het Kessels Muziekinstrumentenmuseum. Het stond al even op de rol maar nu kwam het er van.

Het KVG Berkel-Enschot e.o. is een vrouwenorganisatie, die ruim 40 jaar bestaat.

Het bezoek aan het ‘Kessels’ werd uitvoerig voorbereid: Deze zeer actieve club verzorgt lezingen, cursussen, denk aan kunstgeschiedenis, filosofie, muziek, literatuur, bewegingsleer enz. met daarnaast musea- en steden bezoek.

Zeker de excursies zijn van zeer uitlopende aard.

 

 148-2

 

 

Toelichting:
Kessels was van 1886 tot 1955 een fabriek van muziekinstrumenten met internationale faam. Zij produceerde meer dan een half miljoen instrumenten. Mathieu Kessels was een innovatieve fabrikant met een groot hart voor de sociale aspecten van zijn medewerkers. Daarnaast was hij componist, uitgever, schrijver, drukker en ook stimulator van het Tilburgse en Zuid-Nederlandse muziekleven.
Een persoonlijke tragedie was de moord op zijn dochtertje Marietje in 1900.                     Maak kennis met de geschiedenis en de muziekinstrumenten van de fameuze fabriek van Mathieu Kessels. En neem een kijkje in de ateliers waar vakmensen muziekinstrumenten restaureren voor zowel professionals als particulieren.

***************************

We startten met het gebruikelijke kopje koffie en thee waarna men geïnteresseerd  de introductiefilm bekeek. Twee zeer goed voorbereide groepen namen enthousiast en leergierig  het Tilburgse verhaal tot zich, zowel op de woensdag en donderdagmiddag en gaandeweg had een ieder haar eigen muzikale geschiedenis en verhaalde daarover.

Tevredenheid alom, zowel bij het bezoekende KVG als bij de rondleiders.

Een aanrader ‘pur sang’

148-3

Het dak eraf bij Kessels tijdens het Open Museum weekend 2018

Het voorjaar 2018 is weer aangebroken en dat betekent ook weer tijd voor het Nationale Museumweekend.

Dit jaar is ons Kessels museum daarom opnieuw gratis te bezoeken op zaterdag 14- en zondag 15 april tussen 12.00 en 17.00 uur.

Dit jaar zal weer veel muziek te horen (en te zien) zijn, zoals op de zaterdagmiddag het bekende Kessels Saxofoonkwartet o.l.v. Lauran van der Sanden met hun originele gerestaureerde Kessels saxofoons van rond 1900. Maar ook het opstap-orkest van NKH en anderen laten van zich horen en zullen onze zeldzame Kessels vleugel en Pianola voortdurend te horen zijn.

‘’Nazaten’’ van Kessels:

Bijzonder aandacht zal dit jaar besteed worden aan de verschillende (Tilburgse) familiebedrijven die in de voetsporen traden van Kessels toen deze roemruchte muziekinstrumentenfabriek failliet ging in de dertiger jaren van de vorige eeuw.

Enkele van deze bekende Tilburgse families zijn: Passier, Peeters, Van Gorp (vioolbouwer), Birker en Rossmeisl. Gelukkig is van deze families veel bewaard gebleven in de vorm van foto’s, verhalen en fraaie instrumenten.

Met name van de familie Peeters (afgelopen jaar overleed Ad Peeters) hebben wij door schenking zoveel materiaal verworven dat we dit jaar zelfs een speciale Peeters zaal hebben ingericht over drie generaties Tilburgse muziekinstrumentenbouw met een sterke link naar Kessels.    

Torenkruis van de H. Hartkerk:

Deze in 1975 gesloopte (Noodhoek)kerk is onlosmakelijk verbonden met het wel maar vooral het wee van de Familie Kessels vanwege de tragische dood van Marietje Kessels in 1900. Wij hebben als Kessels het afgelopen jaar het enorme smeedijzeren torenkruis met afbeelding van het H. Hart kunnen behoeden voor de smeltoven. Dit kruis zal dan ook op gepaste wijze gepresenteerd gaan worden tijdens het aanstaande museum weekend.

Bestuur en vrijwilligers van Kessels museum nodigen u van harte uit tijdens het weekend van 14 –en 15 april om dit, onder het genot van een kop koffie, zelf te komen aanschouwen.

Kessels Muziekinstrumenten Museum ontvangt Philharmonie 50 Plus uit Souburg

Een bezoek van Philharmonie 50 Plus uit het Zeeuwse Souburg op woensdag 26 oktober aan het Kessels Muziekinstrumentenmuseum was ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van deze muziekvereniging. Zij zijn destijds opgericht op instigatie van de portefeuillehouder welzijn van de gemeente Vlissingen. Afgelopen jaar heeft de gemeente laten weten dat de jaarlijks toegekende subsidie in een afbouwende reeks van 5 jaar wordt beëindigd, d.w.z. tot 2020. Daarna is het uit met de subsidiepret. Uiteraard wordt daarna gewoon doorgegaan, althans dat is de bedoeling. De nodige inkomsten zal men zo nodig trachten op andere wijze te genereren.

Na vertoning van de Kessels Historie werd het uit ca. vijftig personen/muzikanten bestaande gezelschap op zijn Brabants ontvangen met koffie, thee en natuurlijk worstenbrood.

In groepen werden de afzonderlijke zalen bezocht. Zalen met voormalig handgereedschap en gas aangedreven machines met daaropvolgend de verscheidene zalen met muziekinstrumenten. Blaasinstrumenten, snaar en strijkinstrumenten, slaginstrumenten en aanverwante zaken zoals uniforme kleding, bladmuziek, vaandels en fraaie schellenbomen. Speciaal het atelier waar de muziekinstrumenten gereviseerd en opgeknapt worden had bijzondere aandacht. Hier wordt het ambacht ten volle uitgeoefend.

Ondertussen werden diverse instrumenten bespeeld waaronder een samenspel met een Kessels pathefoon op dwarsfluit.

Allerlei Tilburgse zaken, muzikale onderwerpen etc. kwamen voor het voetlicht en du moment het uurwerk de baas werd over deze middag verliet het gezelschap onder hartelijk dankzegging het Kessels Muziekinstrumenten Museum. Onze vrijwilligers genoten van uw aanwezigheid.

Nanning Schaap en Geert van Nunen.